שנאי מבדל למערכות UPS לפי הספקים 10-600kVA חיבורי כוכב-כוכב / כוכב-משולש

 

דף מוצר

ABB

דף מוצר

Trafomec